×
×
×

ติดต่อ
งานฉีด pu injection เพิ่มความแข็งแรงใต้แทงค์

งานฉีด pu injection เพิ่มความแข็งแรงใต้แทงค์ เนื่องจากเกิดช่องว่างใต้แทงค์ทำให้มีน้ำขัง แก้ไขด้วยการฉีด pu injection เข้าไปใต้ฐาน จากนั้นจะขยายตัวปิดช่องว่าง ป้องกันน้ำเข้า และเพิ่มการรับน้ำหนักขอ...

งานทำพื้น Epoxy โรงงานระยอง

งานทำพื้น Epoxy Self Leveling โรงงานระยอง ...

งานซ่อมรอยแตกร้าวพื้นโรงงานด้วย Epoxy Modified

งานซ่อมรอยแตกร้าวพื้นโรงงานด้วย Epoxy Modified เนื่องจากพื้นโรงงานเกิดรอยแตกร้าวยาว ถ้าปล่อยไว้อาจจะส่งผลให้แตกเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขด้วยการอัดฉีด Epoxy Modified เข้าไปในรอยแตกเป็นตัวผสานให้แผ่นพื้นคอ...

งานซ่อมน้ำรั่วซึมสระน้ำพุด้วย PU Injection

งานฉีด PU injection ซ่อมบ่อสระว่ายน้ำรั่วซึม งานฉีดโฟมหยุดรั่วซึมสระน้ำพุก่อนเคลือบสี พื้นที่กรุงเทพ ก่อนทำการฉีด หลังทำการฉีด ...

งานเคลือบพื้นโรงงานด้วย PU

งานเคลือบพื้นระบบ PU Screed ความหนา 6 mm. 600 ตารางเมตร โรงงานอาหารในจังหวัดชลบุรี ...

งานทำทางเดินในโรงงาน จังหวัดระยอง

งานทำทางเดินในคลังสินค้าในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ทำเครื่องหมายจราจรบนเส้นทางเดิน พื้นที่ด้านข้างจะปิดด้วยแผ่นพลาสติกป้องกันฝุ่น ...