0

งาน PU Coating เคลือบพื้นทางเดินภายในอาคาร มหาวิทยาลัย เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

งาน PU Coating เคลือบพื้นทางเดินภายในอาคาร มหาวิทยาลัย เขตลาดกระบัง กรุงเทพ


2019-06-16 16:39:16
    เนื่องจากอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยเก่าเริ่มททรุดโทรม ทำให้ต้องปรับปรุงครั้งใหญ่รวมถึงการทำพื้นอาคารเรียนใหม่ด้วย
จากการสำรวจเบื้องต้นพื้นอาคารจะมีแดดส่องแลฝนตกถูกพื้นอาคารด้วย ทีมช่างจึงแนะนำการเคลือบพื้นด้วย PU Coating