×
×

งานฉีด pu injection เพิ่มความแข็งแรงใต้แทงค์


งานฉีด pu injection เพิ่มความแข็งแรงใต้แทงค์ เนื่องจากเกิดช่องว่างใต้แทงค์ทำให้มีน้ำขัง แก้ไขด้วยการฉีด  pu injection  เข้าไปใต้ฐาน จากนั้นจะขยายตัวปิดช่องว่าง ป้องกันน้ำเข้า และเพิ่มการรับน้ำหนักของฐาน×

ติดต่อ