0

งานซ่อมรอยแตกร้าวพื้นโรงงานด้วยEpoxyModified

งานซ่อมรอยแตกร้าวพื้นโรงงานด้วยEpoxyModified


2018-10-07 22:38:15
งานซ่อมรอยแตกร้าวพื้นโรงงานด้วย Epoxy Modified เนื่องจากพื้นโรงงานเกิดรอยแตกร้าวยาว ถ้าปล่อยไว้อาจจะส่งผลให้แตกเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขด้วยการอัดฉีด Epoxy Modified เข้าไปในรอยแตกเป็นตัวผสานให้แผ่นพื้นคอนกรีตยึดติดกัน สามารถรับน้ำหนักได้ดีขึ้น
ขั้นตอนการซ่อมรอยร้าว


ใช้น้ำแรงดันสูงเป่าทำความสะอาดในร่องรอยแตกร้าว เพื่อให้ Epoxy ยึดเกาะพื้นได้ดียิ่งขึ้น       

ใช้ลมเป่าทำความสะอาดรอยแตกให้แห้ง

อัดฉีด Epoxy Modified  เข้าไปในรอยแตก แล้วเลื่อนปืนฉีดตามรอยแตกไปเรื่อย ๆ

รอให้ Epoxy แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วใช้มีดคัดเตอร์ตัดส่วนที่แทรกเกินออกมา