0

งานทำทางเดินภายในโรงงาน จังหวัดระยอง

งานทำทางเดินภายในโรงงาน จังหวัดระยอง


2019-02-10 14:02:47
 งานทาพื้นทางด้วย Epoxy coating เหมาะกับการเคลือบบนผิวคอนกรีต ปราศจากรอยต่อ, ทนทานต่อเคมี แต่ไม่ทนทานต่อตัวทำละลาย เช่นทินเนอร์ Epoxy Coating สามารถนำไปใช้กับพื้นที่ป้องกันเรื่องฝุ่นเช่น พื้นโรงพยาบาล พื้นห้องยา พื้นคลังสินค้า เพื่อป้องกันฝุ่นที่มาจากคอนกรีตใช้เคลือบ พื้นห้องเก็บของ พื้นโรงงาน พื้นห้องการผลิตและบรรจุ หรือใช้งานเคลือบพื้นทางเดินผนัง และพื้นห้องนอนในโรงแรม