×
×

งานซ่อมน้ำรั่วซึมสระน้ำพุด้วย PU Injection


งานฉีด PU injection ซ่อมบ่อสระว่ายน้ำรั่วซึม
งานฉีดโฟมหยุดรั่วซึมสระน้ำพุก่อนเคลือบสี พื้นที่กรุงเทพ

ก่อนทำการฉีด
ซ่อมน้ำรั่วซึม ด้วย PU Injection


หลังทำการฉีด


×

ติดต่อ