0

Traffic line (ตีเส้นสีจราจร)

Traffic line (ตีเส้นสีจราจร)


งานตีเส้น Epoxy coating และงานEpoxy self leveling

SKU
KET124
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
1500 บาท

งานตีเส้นจราจร

        ทำงานตีเส้นในโรงงานงานทำสัญลักษณ์ลูกศร ทาสีช่องจอดรถ ทำสัญลักษณ์พื้นคนพิการ  ตีเส้นตามหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการตีเส้นศูนย์รถยนต์ และลานจอดรถ 


งานตีเส้นมี 3 ประเภท 

1.  งานตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติก 

2.  งานตีเส้นด้วยสี Epoxy 

3.  งานตีเส้นด้วยสีโคล์ดพลาสติก

สินค้าที่คล้ายกัน