PU Foam injection (ป้องกันน้ำรั่วซึม)

งานซ่อมรอยรั่วซึมคอนกรีต โดยใช้สาร Polyurethane Foam มีทั้งส่วนผสมเดียว และ 2 ส่วนผสม

PU injection


    การซ่อมรอยรั่วโดยการอัดฉีดให้สารPolyurethane Foam เข้าไปตามรอยร้าวจะแทรกไปตามช่องว่างต่างๆ เมื่อสัมผัสกับน้ำที่ซึมออกมา PolyurethaneFoamจะเริ่มขยายตัวจนเต็มช่องว่างทำให้น้ำไม่สามารถรั่วซึมออกมาได้อีก นิยมใช้กับการซ่อมรอยรั่วของสระว่ายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสียซ่อมรอยรั่วแท้งค์น้ำ ซ่อมรอยรั่วกำแพงกันดิน 

คุณสมบัติ 

·      หยุดน้ำรั่วซึมในโครงสร้างคอนกรีต

·      หยุดน้ำรั่วซึมบริเวณรอยต่อ

·      หยุดน้ำรั่วซึมบริเวณรอยต่อที่เคลื่อนตัวได้

·      หยุดน้ำรั่วซึมงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน

·      หยุดน้ำรั่วงานก่อสร้างใต้ดิน 

·      หยุดน้ำรั่วงานเขื่อนอ่างเก็บน้ำ ถังน้ำ 

·      หยุดน้ำรั่วกำแพงกันดินเข็มพืดคอนกรีต

CONTACT US

44/141 หมู่ 6  ซอยกำนันแม้น  36 แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กทม. 10150


085-8045533

 Kusscontrol@gmail.com  

@Kusscontrol

Copyright ® 2019 kusscontrol.com