0

PU injection (ซ่อมรอยรั่วกำแพง)

PU injection (ซ่อมรอยรั่วกำแพง)


งานซ่อมรอยรั่วซึมคอนกรีต โดยใช้สาร Polyurethane Foam มีทั้งส่วนผสมเดียว และ 2 ส่วนผสม

SKU
KET120
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
1500 บาท

PU injection


    การซ่อมรอยรั่วโดยการอัดฉีดให้สารPolyurethane Foam เข้าไปตามรอยร้าวจะแทรกไปตามช่องว่างต่างๆ เมื่อสัมผัสกับน้ำที่ซึมออกมา PolyurethaneFoamจะเริ่มขยายตัวจนเต็มช่องว่างทำให้น้ำไม่สามารถรั่วซึมออกมาได้อีก นิยมใช้กับการซ่อมรอยรั่วของสระว่ายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสียซ่อมรอยรั่วแท้งค์น้ำ ซ่อมรอยรั่วกำแพงกันดิน 

คุณสมบัติ 

·      หยุดน้ำรั่วซึมในโครงสร้างคอนกรีต

·      หยุดน้ำรั่วซึมบริเวณรอยต่อ

·      หยุดน้ำรั่วซึมบริเวณรอยต่อที่เคลื่อนตัวได้

·      หยุดน้ำรั่วซึมงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน

·      หยุดน้ำรั่วงานก่อสร้างใต้ดิน 

·      หยุดน้ำรั่วงานเขื่อนอ่างเก็บน้ำ ถังน้ำ 

·      หยุดน้ำรั่วกำแพงกันดินเข็มพืดคอนกรีต

สินค้าที่คล้ายกัน

งานพื้น Epoxy flex

1500 บาท
800 บาท