0

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง


2019-05-02 01:10:08

ขั้นตอนที่ 1 งานเตรียมพื้นผิวด้วยเครื่อง Scarifier

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง    งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง


ขั้นตอนที่ 2 งานเคลือบป้องกันความชื้น 2 ชั้น
งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง    งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง


ขั้นตอนที่ งานเคลือบชั้น Epoxy Primer 2 ชั้น
งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง    งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง


ขั้นตอนที่ 4 งานเคลือบชั้น Epoxy nonslip
งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง    งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยองภาพก่อนและหลังการเคลือบพื้น Epoxy non-sllip

งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง    งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง    


งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง   งานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่กันลื่น ( Epoxy Non-Slip ) โรงงานจังหวัดระยอง