×
×

งานทำทางเดินในโรงงาน จังหวัดระยอง


งานทำทางเดินในคลังสินค้าในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง 
ทำเครื่องหมายจราจรบนเส้นทางเดิน พื้นที่ด้านข้างจะปิดด้วยแผ่นพลาสติกป้องกันฝุ่น
×

ติดต่อ