0

จำหน่ายสินค้า

Hydrogen Peroxide 50%


- ไฮโดรเจอเปอร์ออกไซด์ เป็นสารละลายใสไม่มีสี ปกติสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความเข้มข้นที่เหมาะสม เช่นใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางค์  ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อ ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในอาหาร บรรจุภัณฑ์  พื้นผิวอุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์


- ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรีย  โดยใช้ความเข้มข้นในการฆ่าเชื้อเพียง0.5% โดยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ 1 นาที โดยอ้างอิงจากข้อมูลศูนย์ควบคุมโรค CDC


 - สำหรับการฆ่าเชื้อ Coronavirus :ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อที่มีประสิทะธิภาพในการฆ่าเชื้อ Covid -19 โดยรัฐบาลที่นิวเซาทืเวลล์ร่วมกับClinical Excellence Commission ของประเทศออสเตเรีย ระบุว่า ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถฆ่าเชื้อ Coronavirus ที่ความเข้มข้น3 %


✅ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง

✅สินค้าระดับพรีเมี่ยมเกรดฟู้ดเกรด

✅สามารถนำไปพ่น เช็ด ทำความสะอาดพื้นผิว

✅ประสิทธิภาพฆ่าเชื้อ0.5%

✅จำหน่ายสินค้าความเข้มข้น50%, 3%,0.5%