พื้น Epoxy selfleveling

2024-03-08 10:56:31

ผลิตภัณฑ์ พื้น Epoxy selfleveling

คุณสมบัติ

เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่ต้องการความสะอาด ปลอดเชื้อโรค เรียบไร้รอยต่อ น้ำและของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ มีความทนทานต่อสารเคมีได้ดี และไม่หลุดล่อน แม้จะมีสภาพการใช้งานแบบมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉียบพลันจากเย็นเป็นร้อนหรือร้อนเป็นเย็น (thermal-shock) อุตสาหกรรมอาหาร ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน –40 องศาเซลเซียส ถึง +140 องศาเซลเซียส

เหมาะสำหรับ

- พื้นโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

- พื้นโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่มทุกชนิด

- พื้นโรงอาหารแช่แข็ง และไอศกรีม


CONTACT US

44/141 หมู่ 6  ซอยกำนันแม้น  36 แขวงบางขุนเทียน

เขตจอมทอง กทม. 10150


085-8045533

 Kusscontrol@gmail.com  

@Kusscontrol

Copyright ® 2019 kusscontrol.com